برگزاری ششمین جلسه عمومی گروه کاربران گنو / لینوکس خرم آباد

ششمین جلسه عمومی گروه کاربران گنو/لينوکس خرم آباد ‌در ساعت 17:00 عصر روز جمعه 22 خرداد ماه 1388 برگزار مي‌شود.‌‌ محل برگزاري جلسه در آدرس:‌ خرم آباد،‌ خيابان مطهري،‌ نرسيده به پل درايي زاده،‌ شرکت خرم پرداز خواهد بود.‌ حضور براي همه‌ي علاقمندان و دوستداران گنو/لينوکس آزاد است.

Advertisements

برگزاری پنجمین جلسه گروه کاربران گنو / لینوکس خرم آباد

پنجمین جلسه عمومی گروه کاربران گنو/لينوکس خرم آباد ‌در ساعت 18:00 عصر روز جمعه 8 خرداد ماه 1388 برگزار مي‌شود.‌‌ محل برگزاري جلسه در آدرس:‌ خرم آباد،‌ خيابان مطهري،‌ نرسيده به پل درايي زاده،‌ شرکت خرم پرداز خواهد بود.‌ حضور براي همه‌ي علاقمندان و دوستداران گنو/لينوکس آزاد است.

چهارمین جلسه عمومی گروه کاربران گنو/لينوکس خرم آباد

چهارمین جلسه عمومی گروه کاربران گنو/لينوکس خرم آباد ‌در ساعت 17:00 عصر روز جمعه 25اردیبهشت 1388 برگزار مي‌شود.‌‌ محل برگزاري جلسه و گردهمآیی در آدرس:‌ خرم آباد،‌ خيابان مطهري،‌ نرسيده به پل درايي زاده،‌ شرکت خرم پرداز خواهد بود.‌ حضور براي همه‌ي علاقمندان و دوستداران گنو/لينوکس آزاد است.

برگزاری سومین جلسه کاربران گنو / لینوکس خرم آباد

سومین جلسه عمومی گروه کاربران گنو/لينوکس خرم آباد و جشن انتشار ابونتو ۹.۴ کاربران ابونتو/ لینوکس شهرستان خرم آباد  ‌در ساعت 17:00 عصر روز جمعه 11اردیبهشت 1388 برگزار مي‌شود.‌‌ محل برگزاري جلسه و گردهمآیی در آدرس:‌ خرم آباد،‌ خيابان مطهري،‌ نرسيده به پل درايي زاده،‌ شرکت خرم پرداز خواهد بود.‌ حضور براي همه‌ي علاقمندان و دوستداران گنو/لينوکس آزاد است.

دومين جلسه عمومي گروه کاربران گنو/لينوکس خرم آباد

دومين جلسه عمومی گروه کاربران گنو/لينوکس خرم آباد،‌در ساعت 17:00 عصر روز جمعه 28 فروردين 1388 برگزار مي‌شود.‌‌ محل برگزاري جلسه در آدرس:‌ خرم آباد،‌ خيابان مطهري،‌ نرسيده به پل درايي زاده،‌ شرکت خرم پرداز خواهد بود.‌ حضور براي همه‌ي علاقمندان و دوستداران گنو/لينوکس آزاد است.

برگزاری اولین نشست کاربران گنو/لینوکس شهرستان خرم آباد

اولین نشست کاربران گنو/لینوکس شهرستان خرم آباد در تاریخ ۸۷/۱/۱۴ برگزار گردید. در این جلسه ابتدا حاضران به بحث پیرامون فلسفه لینوکس / باز متن و همچنین ضرورت وجود گروه های کاربری پرداختند و در ادامه بصورت نمادین سیستم عامل ubuntu نصب گردید و بعد از آن مطالبی پیرامون برنامه نویسی ارائه شد. در آخر جلسه هم مقرر گردید که برنامه گردهم آیی بصورت منظم هر دو هفته یک بار برگزار گردد.